Monthly Archives: desember 2014

De tre viktigste sakene i 2014

Når dette året nå snart er omme, er det naturlig å gjøre en oppsummering av hva som preget oss disse seneste 12 månedene. Redaksjonen i Mortix Industries velger å ha en reflekterende og helhetlig tilnærming til dette temaet. Vi vurderer hendelser,…

Bli en profesjonell selger

Fra å ha vært et aktverdig yrke, er selgeren og salgsyrket i våre dager ofte forbundet med skjellsord. Vi liker ikke å bli kontaktet av selgere, spesielt ikke når de tar kontakt med oss pr telefon og når vi minst…

Det svakeste ledd

Et selskaps merkevare er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd. Å bygge merkevare krever at man sender ut de samme signalene, over tid og i alle flater. Logoen skal representere selskapets verdier og utstråle de rette assosiasjonene. Når man er…

P for Purpose

Markedsføring og salg handler om kommunikasjon mellom mennesker.  Vi ser på sammenhengen mellom de klassiske fire P-ene og bedriftens hensikt med det den holder på med. P for Purpose.