Bli en profesjonell selger

Fra å ha vært et aktverdig yrke, er selgeren og salgsyrket i våre dager ofte forbundet med skjellsord. Vi liker ikke å bli kontaktet av selgere, spesielt ikke når de tar kontakt med oss pr telefon og når vi minst ønsker det. Vi hater å bli solgt til. Hvorfor er det blitt slik?

Vår påstand er at selgerne som yrkesstand kan klandre seg selv. Den typiske selgeren er monomant opptatt av å få signaturen, oppnå salget, tjene mer penger og vinne salgskonkurransen. Han eller hun setter seg selv først. De bedriftene som har ansatt dem må selvsagt også ta på seg skylden for urealistiske forretningsplaner, nitid oppfølging og tøffe budsjettkrav.

lemonadeVår fremtidige velferd er avhengig av at vi nå endrer vår oppfatning og holdning til det å selge. Som råvarenasjon synes det som om Norge vektlegger å fremskaffe og eksportere ubearbeidet olje, gass og fisk langt høyere enn å videreforedle, forske og utvikle avanserte produkter og tjenester – men som også må markedsføres og selges. Vi er avhengige av at de beste kandidatene ønsker å bidra til verdiskapningen ved å være selgere. Vi er avhengig av at de beste rollemodellene og virksomheter påvirker og endrer navlebeskuende salgskulturer til å sette mennesker og kunders reelle behov i sentrum.

Hver dag skapes det verdier ved at behov avdekkes og varer eller tjenester leveres fra produsent til forbruker. I en eller annen forstand er vi faktisk alle selgere. Vi påvirker andre ved å overbevise om våre idéer. Vi ønsker innflytelse og ønsker at noe skal skje. Om vi beveger oss på familie- eller bedriftsinterne arenaer, eller eksternt blant kunder og konkurrenter, så representerer vi noe som kan kjøpes i en eller annen form. Et produkt, en tjeneste, et ansettelsesforhold, en langsiktig relasjon.

På høyskoler hvor det undervises i salgs- og markedsføringsfag, understrekes det i dag betydningen av at en selger har den riktige holdningen til sitt yrke. Du skal ikke drives av en egeninteresse om å skaffe et salg eller oppnå et salgsbudsjett. Din fremste motivasjon skal ikke være å fylle lommeboken. Din ledestjerne skal være å hjelpe mennesker. Du hjelper mennesker ved å avdekke deres behov. Likeledes når du presenterer mulige forslag til produkter eller tjenester som kan dekke behovene, når du diskuterer produktets egenskaper og bruksområder, og når du hjelper mennesker med å ta bestemmelser om å foreta kjøp. Når du har den genuine motivasjonen for å hjelpe kundene dine som din første prioritet, kan du kalle deg en profesjonell selger. En selger som ikke er opptatt av å gjøre ett salg (hvorpå du aldri ser kunden igjen), men som ønsker å etablere og utvikle lojale kunderelasjoner.

8 gode råd for å bli og fortsette å være en profesjonell selger:

  1. Vær troverdig og fortell alltid sannheten
  2. Hold deg til enhver tid oppdatert på ditt eget selskap, produkter, tjenester og bransje.
  3. Snakk alltid godt om andre, inkludert din egen arbeidsplass og dine konkurrenter.
  4. Behandle alltid kundeinformasjon konfidensielt.
  5. Utnytt aldri kunder ved å bruke uetiske eller tøffe salgsmetoder, og selg aldri noe en kunde ikke har behov for. Selg ham det han ikke trenger, og se ham aldri mer igjen (eller få en reklamasjon). Nekt ham å kjøpe noe han åpenbart ikke trenger, og du har en kunde for livet.
  6. Ta del i lokalsamfunnet der du bor og arbeider. Vær aktiv og synlig bidragsyter i næringsrettede og sosiale nettverksorganisasjoner. Bry deg.
  7. Tenk og oppfør deg som en profesjonell. Alt du sier og gjør må tåle å bli vurdert opp mot høye etiske standarder. Still deg selv spørsmålet: Vil du gjøre det du er i ferd med å gjøre, dersom andre ser deg?
  8. Overgå alltid forventning. Det er enklere å vedlikeholde en relasjon enn å skaffe en ny. Dersom du ikke er oppmerksom overfor kundene dine, er det alltid andre som er det. En profesjonell selger glemmer aldri en kunde etter et salg.

 

Kilde: Charles M. Futrell: Fundamentals of Selling (McGraw-Hill).

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.